قرمز سبز آبي خاکستري
[ و روايت شده است كه دو مرد را نزد او آوردند كه از مال خدا دزدى كرده بودند : يكى از آن دو بنده بود از بيت المال مسلمانان ، و ديگرى در ملك مردمان . فرمود : ] امّا آن يكى از مال خداست و حدّى بر او نيست چه مال خدا برخى از مال خدا را خورده ، و امّا ديگرى بر او حدّ جارى است و دست او را بريد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت