قرمز سبز آبي خاکستري
اندكى كه با آن بپايى به از بسيارى كه از آن دلگير آيى . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت