قرمز سبز آبي خاکستري
[ و او را از قريش پرسيدند ، فرمود : ] اما خاندان مخزوم : گل خوشبوى قريش‏اند ، دوست داريم با مردانشان سخن گفتن ، و زنانشان را به زنى گرفتن . امّا خاندان عبد شمس : در رأى دور انديش‏ترند و در حمايت مال و فرزند نيرومندتر . ليكن ما در آنچه به دست داريم بخشنده‏تريم ، و هنگام مرگ در دادن جان جوانمردتر ، و آنان بيشتر به شمارند و فريبكارتر و زشت كردار ، و ما گشاده زبان‏تر و خيرخواه‏تر و خوبتر به ديدار . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت