روح الامین ز روز ازل مبتلای توست
بال فرشتگان همگی فرش پای توست

وحی خدا به غار حرا می شود نزول
دل های مومنان همه غار حرای توست

پروردگار جهان را برای تو خلق کرد
آری تمام عالم امکان برای توست

گفتا بخوان بنام خدای خود ای رسول
روح الامین هم عاشق صوت رسای توست

دل برده ای ز اهل سماوات یا رسول(ص)
روح الامین فرشته ی وحی خدای توست

ای آن که هست کلید خزائن به دست تو
شاه جهان تو هستی و عالم گدای توست

بیمار خال روی لبت گشته عالمی
تو درد داده ای و دوا هم دوای توست

تنها رضای حضرت تو آرزوی ماست
زیرا رضای حضرت حق در رضای توست

هستی خلاصه می شود آقا به پنج نور
آن پنج نور پاک که زیر عبای توست

تاج سر ملائکه و انبیا تویی
ای افتخار هر که به زیر لوای توست