علي اسماعيلي وردنجاني - پيام دوستان ?RSS=0 علي اسماعيلي وردنجاني - پيام دوستان fa ParsiBlog.com RSS Generator Fri, 19 Jan 2018 17:04:43 GMT علي اسماعيلي وردنجاني آسايش http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11921998/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/851/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/851/"><span class="mb">آسايش</span></A> Sat, 13 Jan 2018 13:45:00 GMT طرح نو http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11920872/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/850/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/850/"><span class="mb">طرح نو</span></A> Thu, 11 Jan 2018 10:39:00 GMT شرط اطاعت http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11919494/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/849/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/849/"><span class="mb">شرط اطاعت</span></A> Tue, 09 Jan 2018 10:27:00 GMT مهر بي مهري http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11918852/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/848/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/848/"><span class="mb">مهر بي مهري</span></A> Mon, 08 Jan 2018 11:16:00 GMT آخرين عمليات ويژه بانوي دشتستوني قبل از استعفا و انصراف از شورش واغتشاش عليه مديريت محترم پارسي بلاگ يک هديه بسيار ناقابل هم توسط هيئت شوراي انقلاب به مديريت محترم پارسي بلاگ تقديم به شما :) @};- http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9695879/ <span class="mb">آخرين عمليات ويژه بانوي دشتستوني قبل از استعفا و انصراف از شورش واغتشاش عليه مديريت محترم پارسي بلاگ يک هديه بسيار ناقابل هم توسط هيئت شوراي انقلاب به مديريت محترم پارسي بلاگ تقديم به شما :) @};-</span><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8237856184/KHodaei.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8237856184/KHodaei.jpg?w=594&amp;h=773' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://s7.picofile.com/file/8237723450/1454617278021.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8237723450/1454617278021.jpg?w=500&amp;h=259' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 04 Feb 2016 23:29:00 GMT اسماء الله http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11913263/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/847/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/847/"><span class="mb">اسماء الله</span></A> Sun, 31 Dec 2017 13:02:00 GMT خطا ممنوع http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11907798/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/846/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/846/"><span class="mb">خطا ممنوع</span></A> Sat, 23 Dec 2017 10:39:00 GMT يا سيد الکريم http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11906980/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/845/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/845/"><span class="mb">يا سيد الکريم</span></A> Thu, 21 Dec 2017 13:11:00 GMT شب يلدا http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11905666/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/844/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/844/"><span class="mb">شب يلدا</span></A> Tue, 19 Dec 2017 10:43:00 GMT اهدا تقديرنامه به دبيران دوره هشتم و نهم مجله پارسي نامه http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/10142270/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/68/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/68/"><span class="mb">اهدا تقديرنامه به دبيران دوره هشتم و نهم مجله پارسي نامه</span></A><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8252161342/38wnjbe9mb754ir7rvyq.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8252161342/38wnjbe9mb754ir7rvyq.jpg?w=600&amp;h=555' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://s7.picofile.com/file/8252951476/LoH_TaaghdiR.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8252951476/LoH_TaaghdiR.jpg?w=599&amp;h=664' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Fri, 20 May 2016 13:43:00 GMT سلام عليکم کاربران محترم لطفا هر موارد مغاير قوانين سايت مشاهده کردند از طريق لينک گزارش تخلف اطلاع دهند http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9691581/ <span class="mb">سلام عليکم کاربران محترم لطفا هر موارد مغاير قوانين سايت مشاهده کردند از طريق لينک گزارش تخلف اطلاع دهند</span><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8236561068/takhaloff.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8236561068/takhaloff.jpg?w=671&amp;h=693' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 02 Feb 2016 00:30:00 GMT کاري نداشته باشيم* جناب مدير* فقط ساعاتي از شب رو افتخار ميدند و تشريف ميارن سايت .. البته همينکه مدير قدم رنجه ميکنند و حضوري حتي اندک هم دارنداينجا.. براي کاربران غنيمت هست ولي يادش بخير.. تا يکي دو سال پيش هم ..خودشون که مکرر تو پارسي يار بودند، هيچ .. ازطريق پيامک هم اعلام حضور ميکردند حتي زير مته ي دندان پزشكي.. تازه جناب فخري معروف شده بودند به لقب* شاه المعتادين* ميگيد نه! اينهم لينکهاش http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9719648/ <span class="mb">کاري نداشته باشيم* جناب مدير* فقط ساعاتي از شب رو افتخار ميدند و تشريف ميارن سايت .. البته همينکه مدير قدم رنجه ميکنند و حضوري حتي اندک هم دارنداينجا.. براي کاربران غنيمت هست ولي يادش بخير.. تا يکي دو سال پيش هم ..خودشون که مکرر تو پارسي يار بودند، هيچ .. ازطريق پيامک هم اعلام حضور ميکردند حتي زير مته ي دندان پزشكي.. تازه جناب فخري معروف شده بودند به لقب* شاه المعتادين* ميگيد نه! اينهم لينکهاش</span><br ms1="http://www.8pic.ir/images/31561422684715791732.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.8pic.ir/images/31561422684715791732.jpg?w=300&amp;h=225' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://www.jamejamonline.ir/Media/Free/1394/08/10/635819827977398691.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.jamejamonline.ir/Media/Free/1394/08/10/635819827977398691.jpg?w=555&amp;h=271' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Fri, 19 Feb 2016 03:48:00 GMT *عملکرد دبيران دوره هاي هشتم و نهم مجله پارسي نامه در يک نگاه* http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/10313581/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/71/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/71/"><span class="mb">*عملکرد دبيران دوره هاي هشتم و نهم مجله پارسي نامه در يک نگاه*</span></A><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8260155584/taghdir_sefid.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s7.picofile.com/file/8260155584/taghdir_sefid.jpg?w=556&amp;h=333' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://s1.picofile.com/file/8265239392/Aftab1.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s1.picofile.com/file/8265239392/Aftab1.jpg?w=423&amp;h=429' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms3="http://s1.picofile.com/file/8265239384/Aftab2.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s1.picofile.com/file/8265239384/Aftab2.jpg?w=668&amp;h=511' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sat, 16 Jul 2016 13:25:00 GMT @};- http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9568398/ <span class="mb">@};-</span><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8222611818/Taalangor2.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8222611818/Taalangor2.jpg?w=638&amp;h=796' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div><br ms2="http://media.jamnews.ir/Original/1393/08/09/IMG00285804.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://media.jamnews.ir/Original/1393/08/09/IMG00285804.jpg?w=400&amp;h=250' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 10 Nov 2015 00:47:00 GMT جايگاه مطالب در مجله پارسي نامه http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9496041/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/48/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/48/"><span class="mb">جايگاه مطالب در مجله پارسي نامه</span></A><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8211339526/BARSI12.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://s6.picofile.com/file/8211339526/BARSI12.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Thu, 10 Sep 2015 16:52:00 GMT