علي اسماعيلي وردنجاني - پيام دوستان ?RSS=0 علي اسماعيلي وردنجاني - پيام دوستان fa ParsiBlog.com RSS Generator Sat, 23 Sep 2017 10:07:54 GMT علي اسماعيلي وردنجاني دانلود كتاب اشعار ناب عاشورايي http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11738282/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/815/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/815/"><span class="mb">دانلود كتاب اشعار ناب عاشورايي</span></A> Sat, 23 Sep 2017 09:59:00 GMT دانلود كتاب الكترونيكي اشكهاي بي اختيار http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11734449/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/815/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/815/"><span class="mb">دانلود كتاب الكترونيكي اشكهاي بي اختيار</span></A> Fri, 22 Sep 2017 10:33:00 GMT سلام من به محرم http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Feeds/11731245/ <A href='http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/814/' class=gl ls="http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/814/"><span class="mb">سلام من به محرم</span></A> Thu, 21 Sep 2017 08:12:00 GMT سيدمحمدرضا فخري + ديدار با دوستان اصفهاني مهمترين موضوعات مطرح شده در اين جلسه: معرفي و تاريخچه کوتاه از پارسي بلاگ، توضيح مختصر مربوط به اداره سايت و اهداف ما از ارائه خدمات طلايي، روند نظارت بر محتواي سايت و پيام رسان و روش کار ناظران، عملکرد دبيران مجله، ضوابط حاکم بر انتخاب مطالب مجله و ملاحظات اجرايي آن، ابهامات موجود در روند اعلام صلاحيت کانديداهاي دبيري مجله پارسي نامه... http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9541677/ <A href='http://modir.parsiblog.com/Feeds/6635713/' class=gl ls="http://modir.parsiblog.com/Feeds/6635713/"><span class="mb">سيدمحمدرضا فخري + ديدار با دوستان اصفهاني مهمترين موضوعات مطرح شده در اين جلسه: معرفي و تاريخچه کوتاه از پارسي بلاگ، توضيح مختصر مربوط به اداره سايت و اهداف ما از ارائه خدمات طلايي، روند نظارت بر محتواي سايت و پيام رسان و روش کار ناظران، عملکرد دبيران مجله، ضوابط حاکم بر انتخاب مطالب مجله و ملاحظات اجرايي آن، ابهامات موجود در روند اعلام صلاحيت کانديداهاي دبيري مجله پارسي نامه...</span></A><br ms1="http://www.parsiblog.com/audio/parsiblog-11-6-91.mp3"><OBJECT CLASSID='CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6'STANDBY='صبر کنيد...' TYPE='application/x-mplayer2'><PARAM NAME='Url' VALUE='http://www.parsiblog.com/audio/parsiblog-11-6-91.mp3'><PARAM name='autostart' VALUE='false'><PARAM name='ShowControls' VALUE='true'><PARAM name='ShowAudioControls' VALUE='true'><param name='ShowStatusBar' value='true'><PARAM name='ShowDisplay' VALUE='true'><PARAM name='ShowTracker' VALUE='true'><PARAM name='ShowPositionControls' VALUE='true'><EMBED TYPE='application/x-mplayer2' SRC='http://www.parsiblog.com/audio/parsiblog-11-6-91.mp3' NAME='MediaPlayer' ShowControls='1' ShowTracker='1' ShowAudioControls='0' ShowStatusBar='1' ShowDisplay='0' autostart='0' ShowPositionControls='1' > </EMBED></OBJECT><br>[<a href="http://www.parsiblog.com/audio/parsiblog-11-6-91.mp3" target='_blank'>+</a>] Sat, 17 Oct 2015 11:25:00 GMT سيدمحمدرضا فخري سلام دوستان عزيز با توجه به درخواستهاي مکرر شما و البته لزوم بسترسازي مناسب براي حضور نيروهاي فرهنگي فعال در شبکه هاي اجتماعي مجازي، بعد از چند ماه کار سنگين برنامه نويسي و نرم افزاري؛ شبکه اجتماعي کاربران پارسي بلاگ با نام "پارسيان" آماده استفاده شده است. لازم به ذکراست که اين برنامه مراحل فني تست و دوره ي آزمايشي را بوسيله دبيران مجله پارسي نامه طي کرده و کاملا رايگان است! http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9737930/ <span class="mb">سيدمحمدرضا فخري سلام دوستان عزيز با توجه به درخواستهاي مکرر شما و البته لزوم بسترسازي مناسب براي حضور نيروهاي فرهنگي فعال در شبکه هاي اجتماعي مجازي، بعد از چند ماه کار سنگين برنامه نويسي و نرم افزاري؛ شبکه اجتماعي کاربران پارسي بلاگ با نام &quot;پارسيان&quot; آماده استفاده شده است. لازم به ذکراست که اين برنامه مراحل فني تست و دوره ي آزمايشي را بوسيله دبيران مجله پارسي نامه طي کرده و کاملا رايگان است!</span><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8242787292/t1wupdx62ffr8wfevfj3.jpg"><IMG src="http://s7.picofile.com/file/8242787292/t1wupdx62ffr8wfevfj3.jpg?w=450&amp;h=320" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'><br ms2="http://s6.picofile.com/file/8242787984/www_mahmoodaraghi_parsiblog_com.jpg"><IMG src="http://s6.picofile.com/file/8242787984/www_mahmoodaraghi_parsiblog_com.jpg?w=459&amp;h=334" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Tue, 01 Mar 2016 22:42:00 GMT کاري نداشته باشيم* جناب مدير* فقط ساعاتي از شب رو افتخار ميدند و تشريف ميارن سايت .. البته همينکه مدير قدم رنجه ميکنند و حضوري حتي اندک هم دارنداينجا.. براي کاربران غنيمت هست ولي يادش بخير.. تا يکي دو سال پيش هم ..خودشون که مکرر تو پارسي يار بودند، هيچ .. ازطريق پيامک هم اعلام حضور ميکردند حتي زير مته ي دندان پزشكي.. تازه جناب فخري معروف شده بودند به لقب* شاه المعتادين* ميگيد نه! اينهم لينکهاش http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9719648/ <span class="mb">کاري نداشته باشيم* جناب مدير* فقط ساعاتي از شب رو افتخار ميدند و تشريف ميارن سايت .. البته همينکه مدير قدم رنجه ميکنند و حضوري حتي اندک هم دارنداينجا.. براي کاربران غنيمت هست ولي يادش بخير.. تا يکي دو سال پيش هم ..خودشون که مکرر تو پارسي يار بودند، هيچ .. ازطريق پيامک هم اعلام حضور ميکردند حتي زير مته ي دندان پزشكي.. تازه جناب فخري معروف شده بودند به لقب* شاه المعتادين* ميگيد نه! اينهم لينکهاش</span><br ms1="http://www.8pic.ir/images/31561422684715791732.jpg"><IMG src="http://www.8pic.ir/images/31561422684715791732.jpg?w=300&amp;h=225" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'><br ms2="http://www.jamejamonline.ir/Media/Free/1394/08/10/635819827977398691.jpg"><IMG src="http://www.jamejamonline.ir/Media/Free/1394/08/10/635819827977398691.jpg?w=555&amp;h=271" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Fri, 19 Feb 2016 03:48:00 GMT آخرين عمليات ويژه بانوي دشتستوني قبل از استعفا و انصراف از شورش واغتشاش عليه مديريت محترم پارسي بلاگ يک هديه بسيار ناقابل هم توسط هيئت شوراي انقلاب به مديريت محترم پارسي بلاگ تقديم به شما :) @};- http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9695879/ <span class="mb">آخرين عمليات ويژه بانوي دشتستوني قبل از استعفا و انصراف از شورش واغتشاش عليه مديريت محترم پارسي بلاگ يک هديه بسيار ناقابل هم توسط هيئت شوراي انقلاب به مديريت محترم پارسي بلاگ تقديم به شما :) @};-</span><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8237856184/KHodaei.jpg"><IMG src="http://s6.picofile.com/file/8237856184/KHodaei.jpg?w=594&amp;h=773" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'><br ms2="http://s7.picofile.com/file/8237723450/1454617278021.jpg"><IMG src="http://s7.picofile.com/file/8237723450/1454617278021.jpg?w=500&amp;h=259" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Thu, 04 Feb 2016 23:29:00 GMT *عملکرد دبيران دوره هاي هشتم و نهم مجله پارسي نامه در يک نگاه* http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/10313581/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/71/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/71/"><span class="mb">*عملکرد دبيران دوره هاي هشتم و نهم مجله پارسي نامه در يک نگاه*</span></A><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8260155584/taghdir_sefid.jpg"><IMG src="http://s7.picofile.com/file/8260155584/taghdir_sefid.jpg?w=556&amp;h=333" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'><br ms2="http://s1.picofile.com/file/8265239392/Aftab1.jpg"><IMG src="http://s1.picofile.com/file/8265239392/Aftab1.jpg?w=423&amp;h=429" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'><br ms3="http://s1.picofile.com/file/8265239384/Aftab2.jpg"><IMG src="http://s1.picofile.com/file/8265239384/Aftab2.jpg?w=668&amp;h=511" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sat, 16 Jul 2016 13:25:00 GMT پاسخي به طرح حذف مجله پارسي نامه http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/10183529/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/69/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/69/"><span class="mb">پاسخي به طرح حذف مجله پارسي نامه</span></A><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8254109968/Navid.jpg"><IMG src="http://s6.picofile.com/file/8254109968/Navid.jpg?w=454&amp;h=228" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'><br ms2="http://s7.picofile.com/file/8253954268/Pasokh_sardaabir.jpg"><IMG src="http://s7.picofile.com/file/8253954268/Pasokh_sardaabir.jpg?w=629&amp;h=794" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Wed, 01 Jun 2016 20:15:00 GMT انقلاب همدلي برو بچه هاي پارسي بلاگ http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9705286/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/62/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/62/"><span class="mb">انقلاب همدلي برو بچه هاي پارسي بلاگ</span></A><br ms1="http://www.quranct.com/gallery/images/184/1_1_714992j6v84lbn4k.gif"><IMG src="http://www.quranct.com/gallery/images/184/1_1_714992j6v84lbn4k.gif?w=398&amp;h=198" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'><br ms2="http://s7.picofile.com/file/8238045150/Fajr_Parsi.jpg"><IMG src="http://s7.picofile.com/file/8238045150/Fajr_Parsi.jpg?w=665&amp;h=673" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Wed, 10 Feb 2016 02:20:00 GMT براي ورد به اتاق *پيشنهاد مطلب به مجله* روي متن کليک کنيد http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9491017/ <A href='http://parsiname.parsiblog.com/Rooms/3272/' class=gl ls="http://parsiname.parsiblog.com/Rooms/3272/"><span class="mb">براي ورد به اتاق *پيشنهاد مطلب به مجله* روي متن کليک کنيد</span></A><br ms1="http://s3.picofile.com/file/8230865226/145155311797251.png"><IMG src="http://s3.picofile.com/file/8230865226/145155311797251.png" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'><br ms2="http://s3.picofile.com/file/8211071468/gozinesh.jpg"><IMG src="http://s3.picofile.com/file/8211071468/gozinesh.jpg?w=639&amp;h=712" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Mon, 07 Sep 2015 13:50:00 GMT چرا وبلاگ بهترهست !پاسخي به کامنت هاي ارسالي کاربران در فيد مدير http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/10332153/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/73/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/73/"><span class="mb">چرا وبلاگ بهترهست !پاسخي به کامنت هاي ارسالي کاربران در فيد مدير</span></A><br ms1="http://s3.picofile.com/file/8206942792/mobile1.jpg"><IMG src="http://s3.picofile.com/file/8206942792/mobile1.jpg?w=658&amp;h=399" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sat, 23 Jul 2016 21:36:00 GMT @};- http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9568398/ <span class="mb">@};-</span><br ms1="http://s6.picofile.com/file/8222611818/Taalangor2.jpg"><IMG src="http://s6.picofile.com/file/8222611818/Taalangor2.jpg?w=638&amp;h=796" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'><br ms2="http://media.jamnews.ir/Original/1393/08/09/IMG00285804.jpg"><IMG src="http://media.jamnews.ir/Original/1393/08/09/IMG00285804.jpg?w=400&amp;h=250" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Tue, 10 Nov 2015 00:47:00 GMT حالا شما فيد رو ببينيد تا بعدا بگم چيه؟ :) پيامک دريافتي (ويرايش شده) : يه روز يکي بود، هر روز که شب ميشد، بارها و بارها، خوب ميشد، بد ميشد، خوب ميشد، بد ميشد... يه روز يکي بود، هر روز که شب ميشد، بارها و بارها، خوب ميديدنش، بد ميديدنش، خوب ميديدنش، بد ميديدنش... ميشه همچين چيزي؟... براستي که بقول مرحوم سهراب، چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد. http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9684802/ <A href='http://modir.parsiblog.com/Feeds/3983678/' class=gl ls="http://modir.parsiblog.com/Feeds/3983678/"><span class="mb">حالا شما فيد رو ببينيد تا بعدا بگم چيه؟ :) پيامک دريافتي (ويرايش شده) : يه روز يکي بود، هر روز که شب ميشد، بارها و بارها، خوب ميشد، بد ميشد، خوب ميشد، بد ميشد... يه روز يکي بود، هر روز که شب ميشد، بارها و بارها، خوب ميديدنش، بد ميديدنش، خوب ميديدنش، بد ميديدنش... ميشه همچين چيزي؟... براستي که بقول مرحوم سهراب، چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.</span></A><br ms1="http://s1.picofile.com/file/7889249779/1.jpg"><IMG src="http://s1.picofile.com/file/7889249779/1.jpg?w=220&amp;h=322" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Fri, 29 Jan 2016 00:59:00 GMT گزارش عملکرد دبيران سرويس و دبيرات تحريريه در دوره هشتم http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9744316/ <A href='http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/64/' class=gl ls="http://parsiname.ParsiBlog.com/Posts/64/"><span class="mb">گزارش عملکرد دبيران سرويس و دبيرات تحريريه در دوره هشتم</span></A><br ms1="http://s7.picofile.com/file/8241828276/dabirane_tahririye.jpg"><IMG src="http://s7.picofile.com/file/8241828276/dabirane_tahririye.jpg?w=408&amp;h=434" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'><br ms2="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2093.gif"><IMG src="http://roozgozar.com/piczibasazi/animator-ofoghi/01/www.roozgozar.com-2093.gif?w=500&amp;h=80" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'><br ms3="http://s6.picofile.com/file/8241833800/daabiran_servis_Copy.jpg"><IMG src="http://s6.picofile.com/file/8241833800/daabiran_servis_Copy.jpg?w=608&amp;h=480" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Fri, 04 Mar 2016 22:31:00 GMT