سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران

اشک شفق

من   تشنه    لب      بحر   کرامات رضایم
ایوان طــــــــلا مروه ، ضــــریح است صفایم

در عالم هستی همه کس فانی فانی است
تنـــــهاست رضا(ع) عشـق من و رمز بقایم

او کعبه ی عشـــق اسـت و منم زایر کویش
طوف حـــــرمش گردم و صـــــد شـکر نمایم

در دام گـــــــنه بودم اســـیر ار چه همیـشه
الطــــــاف رضـــا(ع) کـــرده از این دام رهایم

پا تا ســـــر من درد و غـــم و رنج و محن بود
با لطــــف خـــداوند ، رضـــــا(ع) داد شفایم

من می روم امّــــــــا به امـــــیدی که دوباره
توفـــــــیق زیــــــارت کــــــند الله عطـــ
ـــایمنوشته شده در چهارشنبه 87 فروردین 14ساعت ساعت 6:28 صبح توسط علی اسماعیلی وردنجانی| نظر بدهید

من طـــــــــــــایر بی بال و پر کوی رضایم
آن تشــــــنه لب خسته لب جوی رضایم

گر خلق جـــــهان شیــفته ی باغ و بهارند
من شیـــفته ی خلق خوش و خوی رضایم

سر مستم و دلخوش چو شدم زایر کویش
دلـــــــداده ی آن مــرقد گلــــــبوی رضایم

هر عاشق اگر کشته ی تیزی دو ابروست
من کشــــــته ی صــــــیادی آهوی رضایم

هســـــتم به گنه گــر چه من آلوده سراپا
آن ماهی دریای گـــــــــنه شــــوی رضایم

گر کعبه رود شـــــــیعه ی مستغنی ثروت
من حـــاجی آن طـــــــاق دو ابروی رضایم

من آمـــــــــده ام گـــــــــــرد حریم حرم یار
آن طــــــــــایر بی بال و پر کـــــــوی رضایمنوشته شده در چهارشنبه 87 فروردین 14ساعت ساعت 6:27 صبح توسط علی اسماعیلی وردنجانی| نظر بدهید

آمدم ای شــــــــاه به دربـــــــار تو

تـــــا بشـــوم خــــــادم زوّارتــــــو

با مژگان فـــــرش تو جــــــارو زنم

تا که شــــــوم لایــــــــق دیــدار تو

چرخ فلک گِرد تو در گــردش است

مرکز آن نقــــــــــــطه پرگــــار تو

شمس جهانتــــــاب و مه شب فروز

ذرّه ای از معــــــــدن انــــــوار تو

ای که غریـــــب الغـــربایی رضا(ع)

دســــت خـــــــدا یار و مددکار تو

تاج ســــــرو فخر هــــــمه عـالمی

جمـــــع ملائک هـــــــمه انــصارتو

گــــرچه گــــــــنه کارم و آلوده ام

عفــــــو و خطا بخـــــــشیِِِِِِ من کارتو

روز جزا چشــــم امیـــــــدم به توست

گرچـــــــــه به دنــــیا نَبُــــــدَم یارتو

 نوشته شده در شنبه 86 دی 15ساعت ساعت 10:33 عصر توسط علی اسماعیلی وردنجانی| نظر بدهید

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Night Skin